Par mums
Baltijas studiju centrs "NET UNIVERSITY"

  • SIA reģistrācijas numurs UR: 50003727791
  • Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "SIA "BALTIJAS STUDIJU CENTRS "NET UNIVERSITY"" neformālās izglītības iegūšanas konsultāciju un koordinācijas centrs", Izglītības kvalitātes valsts dienests, Izglītības iestāžu reģistra Nr. 3380802289

Darbojamies jomās, kuras skar ar dažādu pakāpju izglītību saistītus jautājumus.

Ārvalstu izglītības iestāžu izglītības dokumentu ekspertīzi Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC, www.aic.lv).

Saskaņā ar LR "Augstskolu likuma" 85. pantu (1) mūsu akadēmisko partneru izglītības dokumentu īpašniekiem nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar Akadēmiskās informācijas centru, kur, saskaņā ar Izglītība likuma 11. panta (1) 4. daļas 2. punktu, mūsu akadēmisko partneru izsniegtos izglītības dokumenti tiks pielīdzināti LR standartiem.

Šobrīd York University, USA izsniegtie izglītības dokumenti Latvijā tiek pielīdzināti neformālajai izglītībai (definēta LR Izglītības likumā).

Lēmumu par mūsu akadēmisko partneru izsniegto izglītības dokumentu akceptēšanu, pamatojoties uz AIC izziņu, pieņemšanai darbā profesijās, kuru profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība nav reglamentēta likumos un/vai normatīvajos aktos, pieņem darba devējs.

Ja nepieciešams neformālās izglītības sistēmā iegūtās zināšanas un prasmes pielīdzināt formālajai izglītībai (piemēram, pretendējot uz darbu profesijā, kura tiek reglamentēta ar likumu un/vai normatīvajiem aktiem), LR spēkā ir MK noteikumi Nr. 505 Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”.

Ja rodas papildus jautājumi par neformālās izglītības statusu Latvijā vai mūsu akadēmisko partneru izsniegto izglītības dokumentu vērtējumu saskaņā ar LR likumdošanu, pirms lēmuma par studiju uzsākšanu pieņemšanas iesakām papildus konsultēties LR Izglītības un zinātnes ministrijā (www.izm.gov.lv).

Papildus skaidrojumus mēs esam sagatavojuši šeit: /sakums/informativs-pazinojums/

ĀRVALSTU AKADĒMISKĀS SADARBĪBAS PARTNERI


Visi ar dažādu pakāpju izglītību saistīti projekti tiek realizēti kopā ar kādu no mūsu ārvalstu akadēmiskās sadarbības partneriem.

Šobrīd tie ir:

  • YORK UNIVERSITY, USA

http://www.yorkuniversity.us/about/

http://www.yorkuniversity.org/

  • PHD INSTITUTE, USA

https://www.phd-institute.com/


KONTAKTI


Telefons: +371 29643292

E-pasts: maruta@netu.lv

Adrese: Rīga, 11. Novembra krastmala 9,

LV 1050, LatvijaVeidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .