Postraumatiskā stresa sindroms (PTSS)
Posttraumatiskā stresa sindroma cēlonis ir augsta stresa līmeņa pārdzīvojums: fiziska vai seksuāla vardarbība, ceļu satiksmes negadījums, dabas katastrofa un citi līdzīga rakstura notikumi, kuru laikā cilvēks ir izjutis spēcīgas bailes par savu vai apkārtējo cilvēku dzīvību, kad ir piedzīvots tuva cilvēka zaudējums.

MENTORS

Programmas apguves laiks ir 6 mēneši un tā balstās uz personīgu iepriekšēju pieredzi jautājumos par BAT.

Programmu īsteno mūsu akadēmiskais partneris York University, USA.

Pēc programmas apguves mentori PTSS gadījumos parasti sniedz konsultācijas un atbalstu pēc brīvprātības principa personīgi, sabiedriskas organizācijas vai grupas ietvaros.

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS


Programma adaptēta bakalaura grāda iegūšanai un tās apguves laiks ir viens gads.

Programmu īsteno mūsu akadēmiskais partneris York University, USA.

Programma padziļināti sagatavo speciālistus darbam ar PTSS gadījumiem, uzvedības atbalsta prasmju ietvaros palīdzot -

  • fiziskos simptomus;
  • pārvarēt atkārtotu notikuma izdzīvošanu, depresiju, trauksmi, vēlmi norobežoties un izvairīties; 
  • tikt galā ar emocionālo vienaldzību un uzbudināmību, vainas un kauna sajūtu.