Prasme pašizglītoties ir liela vērtība.
Dzīves kvalitāti uzlabo nevis "pareizais" diploms, bet gan spēja nemitīgi apgūt jauno un pielāgoties darba tirgus apstākļiem. 

BAKALAURA, MAĢISTRA un DOKTORA grāds mūsu akadēmisko partneru universitātēs

PHD INSTITUTE https://www.phd-institute.com/

YORK UNIVERSITY, USA http://www.yorkuniversity.us/

  • Individuāla pieeja
  • Līdzfinansējums
  • Akadēmisks atbalsts

"Laba izglītība nenozīmē iemācīties faktus. Laba izglītība rada priekšstatu par nemainīgām vērtībām, lielākā no kurām ir prasme pašizglītoties."  Šī tēze ir izlasāma Kembridžas universitātes traktātā par zinībām, tai seko labākās pasaules skolas un tā pilnībā atbilst mūsu izglītības iestādes filosofijai. Dzīve mudina cilvēkus meklēt alternatīvas mācīšanās iespējas, kuras paralēli teorijai sekmē prasmju un zināšanu apguvi.

Neformālās un kompetenču izglītības galvenais mērķis ir atbalstīt alternatīvos mācību procesus, kuros iegūtās zināšanas ir praktiski pielietojamas un atmaksājas jau studiju laikā. Mēs esam jūsu gidi modernas, pieprasītas un ērti iegūstamas izglītības tirgū. Izglītības iestāde "Baltijas studiju centrs "NET UNIVERSITY"" kā koordinācijas un konsultāciju centrs darbojas neformālās un kompetenču izglītības jomā.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .