Resursu centrs NET GRUPA kā studiju līdzfinansējuma fonds popularizē, realizē un ar saviem līdzekļiem atbalsta ar aktuālo izglītību saistītus projektus un spēj nodrošināt no25% līdz 50% studiju maksas līdzfinansējumu savu akadēmisko partneru mācību iestādēs vai realizētajos projektos.

Lai veiksmīgi spētu pielāgoties darba tirgus un apkārtējās vides mainībai, galvenās prasmes, kuras šobrīd nepieciešamas ikvienam cilvēkam ir vienlīdz gan vienkāršas, gan sarežģītas - finanšu pratība, kritiskā domāšana, komunikācija, problēmu risināšana, sadarbība, tiesiskums, inovācijas, sociālās kompetences. Eiropas Savienības un UNESCO izglītības politikas pamatmoto: no sabiedrības, kuru māca, uz sabiedrību, kas mācās.

Resursu centrs NET GRUPA (UR reģistrācijas Nr. 40008252093 )

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Resursu centrs "NET grupa" neformālās izglītības iegūšanas konsultāciju un koordinācijas centrs"

(Izglītības kvalitātes valsts dienests, Izglītības iestāžu reģistrs, reģistrācijas Nr. 3380802291)

Adrese: 11. Novembra krastmala 9, LV1050, Rīga, Latvija
E-pasts: ak@netu.lv
Telefons: +371 29643292
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .