Kā iegūt kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, nestudējot universitātē vai koledžā?

Pat ja nevienu dienu neesi studējis universitātē vai koledžā, Tev ir legāla iespēja iegūt kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.


Par iespējam iegūt kvalifikāciju apliecinošu dokumentu bez sēdēšanas augstskolas vai arodskolas solā -

https://www.delfi.lv/life/56017198/darbs/120015401/ka-iegut-kvalifikaciju-apliecinosu-dokumentu-nestudejot-universitate-vai-koledza