Mūsu akadēmisko partneru mācību iestādēs bakalaura, maģistra un doktora grāda iegūšanai tiek piedāvātas sekojošas studiju programmas:

1. Business Administration
2. Communications
3. Economics
4. Education
5. Human Behavior
6. Human Resource Management
7. International Relations
8. Legal Studies
9. Project Management
10. Psychology
11. Social Work
12. Sociology
Baltijas studiju centrs "NET UNIVERSITY"

Reģistrācijas numurs: 50003727791

LR IZM izglītības iestādes reģistrācijas (licences) numurs: 3360800429

Studiju līdzfinansējuma fonds: resursu centrs NET GRUPA

Mūsu akadēmisko partneru izsniegta diploma apliecināšana Latvijā (tāpat kā jebkura cita ārzemju augstskolas diploma apliecināšana) notiek saskaņā ar LR "Augstskolu likuma" 85. pantu. Diploma īpašniekam jāsazinās ar Akadēmiskās informācijas centru (www.aic.lv). Saskaņā ar Izglītība likuma 11. panta (1) 4. daļas 2. punktu, lēmumu par izglītības dokumentu atzīšanu, pamatojoties uz AIC izziņu, pieņemšanai darbā profesijās, kuru profesionālā darbība vai tai nepieciešamā izglītība nav reglamentēta likumos un/vai normatīvajos aktos, pieņem darba devējs.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .