Resursu centri "NET GRUPA", "VG GRUPA" un "GT GRUPA" kā dažāda veida izglītības iegūšanas līdzfinansējuma fondi popularizē, kopā un katrs atsevišķi realizē un ar saviem līdzekļiem atbalsta ar aktuālo izglītību saistītus projektus un spēj nodrošināt no 25% līdz 50% studiju maksas līdzfinansējumu savu akadēmisko partneru mācību iestādēs vai ar aktuālo izglītību saistītajos projektos.

Lai veiksmīgi spētu pielāgoties darba tirgus un apkārtējās vides mainībai, galvenās prasmes, kuras šobrīd nepieciešamas ikvienam cilvēkam ir vienlīdz gan vienkāršas, gan sarežģītas - finanšu pratība, kritiskā domāšana, komunikācija, problēmu risināšana, sadarbība, tiesiskums, inovācijas, sociālās kompetences. Eiropas Savienības un UNESCO izglītības politikas pamatmoto: no sabiedrības, kuru māca, uz sabiedrību, kas mācās.

Ielūkojoties York University cenu politikā katrs var secināt cik ļoti vērtīgas ir mūsu līdzfinansējuma iespējas - YU_fees.png

Resursu centrs "NET GRUPA" (UR reģistrācijas Nr. 40008252093 )

Pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Resursu centrs "NET Grupa" neformālās izglītības iegūšanas konsultāciju un koordinācijas centrs"

(Izglītības kvalitātes valsts dienests, Izglītības iestāžu reģistrs, reģistrācijas Nr. 3380802291)

Resursu centrs "GT GRUPA" (UR reģistrācijas Nr. 50008272091)

Resursu centrs "VG GRUPA" (UR reģistrācijas Nr. 40008266498)

Adrese: 11. Novembra krastmala 9, LV1050, Rīga, Latvija
E-pasts: ak@netu.lv
Telefons: +371 29643292