Kas ir PREVENTĪVĀ JUSTĪCIJA?
Preventīvā justīcija ir apziņa, izstradāts paradums - es konsultējos un uzzinu pirms, nevis pēc.
Preventīvas rīcības būtība ir pēc iespējas ātrāk saskatīt apdraudējumu , censties no tā izvairīties vai vizmaz mazināt riska faktorus un iespējamās negatīvās sekas.
Drošu un līdzsvarotu ikdienas dzīvi garantē attieksme Legal Competence the First!
Tā ir Win/Win situācija, kad ir ieguvēji ir abi - cilvēks un sabiedrība.

Preventīvā justīcija ir modernas tieslietu sistēmas vizītkarte.

Preventīvo justīciju var uzskatīt par progresīvu veidu kā viena cilvēka juridiski adekvāta rīcība var pozitīvi ietekmēt ne tikai viņa paša dzīvi, bet arī citu cilvēku un pat saviedrības labklājību. Tā ir ļoti konkrēta un reāla ietekme uz katra cilvēka ikdienas dzīvi. Esmu informēts - esmu pasargāts. Šādos apstākļos justīcija kļūst par jauku sadarbības partneri. Preventīvā justīcija ikvienam garantē iespēju gūt konkrētu labumu tagad un tūlīt.

Preventīvo justīciju nevajag uztvert kā "laiku pa laikam" - tai jākļūst par neatņemamu dzīves sastāvdaļu, ikdienas domāšanas veidu

Pirms sāciet kaut ko darīt, izvērtējiet riskus!

Ņemiet vērā, ka justīcija ir mainīga - tai jāseko līdzi visas dzīves garumā.

Sekojiet, lai neuzņematies augstus riskus un lai riski netiek novērtēti par zemu.

Var teikt, ka preventīvā justīcija ir risku pārvaldīšana.

Ņemiet vērā, ka justīcija ir mainīga - tai jāseko līdzi visas dzīves garumā. Sekojiet, lai neuzņematies augstus riskus un lai riski netiek novērtēti par zemu.

Apzinieties izmaiņas un identificējiet jaunus riskus.

Nepārdzīvojiet dažādu juridisku neveiksmju dēļ. Mēs nevaram apturēt viļņus, bet varam pārlekt tiem pāri.

Faktiski preventīvā justīcija atbild uz abstraktu jautājumu: kas būtu, ja būtu?

Cilvēki dzīvo stereotipu varā par to, ka svarīgi ir zināt likumus. Tā tiešām ir, bet tikai no vienas, turklāt gana šauras, puses. Pirmkārt, visu zināt nav iespējams pat cilvēkiem ar juridisku izglītību un gadu desmitiem ilgu praksi.

Otrkārt, likumi mainās, pie kam diezgan strauji.

Un, treškārt, likumu interpretācija un pielietošana ir tik dažāda, tik atkarīga no neskaitāmiem faktoriem un kopējiem sabiedrības uzstādījumiem (sociālajiem pasūtījumiem), ka droši varam apgalvot - justīcija ir kreatīva, tai ir milzīgs daudzums dažādu seju un izpausmju, tā ir mainīga, kaprīza un nepatstāvīga.

Tieši tāpēc neko konkrēti apgalvot nav iespējams. Preventīvie soļi būtu sperami ne tikai pirms lielām lietām, bet arī visdažādākajās ikdienas izpausmēs. 

SOFT SKILLS - kā tās saistās ar preventīvo justīciju?


Atšķirībā no šaurām profesionālajām iemaņām (hard skills, kas aizņem vien 10 - 15% no dzīves), viss pārējais ir maigās prasmes jeb soft skills - spēja komfortabli dzīvot sabiedrībā un kvalitatīvi sadzīvot ar to. Tās ir  emocijas, ieradumi, komunikācijas stils, spēja analizēt situāciju, pielāgoties un izdarīt adekvātus secinājumus.

Soft skills ir kompleksa pieeja it visam, ļaujot adaptēties un risināt problēmas. Faktiski tās ir prasmes, kas nosaka cilvēka attiecības ar dzīvi kopumā.


Ja Jūs saprotat, ka vieglāk, ērtāk, ātrāk un lētāk ir juridisku problēmu nepieļaut, nevis pēc tam to mokoši un dārgi risināt, tad Jūs esat moderns cilvēks ar vērtīgu, ik uz soļa pielietojamu soft skills!