PREVENTĪVĀ JUSTĪCIJA
Sākam veidot individualizētas pašizglītošanās programmas un pirmā no tām saucas "IZVIRZĀM PREVENTĪVO JUSTĪCIJU PRIEKŠPLĀNĀ".
Sengrieķu dieviete TEMĪDA ir taisnīga un pret visiem vienlīdzīga likuma iemiesojums, ko apliecina apsējs uz acīm (sociālajam statusam vai reliģijai cilvēka vērtēšanā nav nozīmes), svari (viss tiks izsvērts un izvērtēts) vienā un zobens ar aso galu uz augšu (sods bez kavēšanās sasniegs katru vainīgo) otrā rokā. Gāja laiks un senie romieši likuma sardzi nodēvēja par JUSTĪCIJU (lat. - taisnīgums, likumība) un šodienas cilvēku apziņā šis vārds asociējas ar tieslietu sistēmu, - māju, kurā taisnīgums un likumība, dzīvo.
JUSTĪCIJA VAR BŪT JAUKA, ja vien mēs ar to esam labi pazīstami!

Preventīvā justīcija ir  sabiedrībai draudzīga juridisko jautājumu risināšanas sistēma, kurā katram ir iespēja veidot savstarpējās cieņas kultūru bez jebkāda veida vardarbības. 

Droši var apgalvot, ka preventīvā justīcija ir drošības tīkls dažādiem dzīves scenārijiem, jo cilvēka dzīvē izslēgt nevar neko. 

Mēs visi dzīvojam JURIDISKAJĀ MATRICĀ.

Mūsu dzīvē nav tādas sfēras, kurās nebūtu juridiskas komponentes. Viss, ko mēs darām vai nedarām, gatavojamies darīt vai pat tikai domājam noteiktos apstākļos tiek analizēts no likuma aspektiem - tas ir neatņemams mūsdienīgas vides elements.

Lai kā mēs censtos, ir zināma robeža, pie kuras dzīve bez juridiskām zināšanām kļūst problemātiska. Prakse rāda, ka vairums juridisku problēmu cilvēku skar negaidot. Tieši pirmās "šoka stundas" ir izšķirošās un zaudētais laiks visbiežāk izšķir daudz ko vai pat visu.

Demokrātiskā valstī TIESU VARA SNIEDZ SABIEDRISKU PAKALPOJUMU.

Paradokss slēpjas apstāklī, ka šodien neviens īsti nav pārliecināts, kas ir likums un kur sākas tā pārkāpums. Par vienu un to pašu nodarījumu kādu soda, bet kādu paaugstina amatā. 

Svarīga kompetence ikviena cilvēka dzīvē ir  juridiski stratēģiskas domāšanas izstrādāšana pirms problēma "ir tevi atradusi". Moderno tehnoloģiju laikmetā to sauc par SOFT SKILLS - zināšanas, kas konkrētā situācijā ir piemērojamas konkrēta cilvēka interesēm.

Īstenojot programmu IZVIRZĪSIM PREVENTĪVO JUSTĪCIJU PRIEKŠPLĀNĀ mēs vēlamies

atbalstīt aktīvu pilsoniskumu, paaugstinot katra cilvēka labklājību un dzīves kvalitāti viņa paša spēkiem un proporcionāli viņa paša ieguldījumam.