50+

Vecums ir kompensējamas un koncepts HA (Healthy Aging jeb veselīga novecošana) ir realizējams, jo emocijas nenoveco. Visas jūtas ir labas un attīstāmas, jo katru no tām daba devusi, lai veicinātu adaptāciju apkārtējā vidē. Dzīve ir skaista un grūta. Cik vienkārša, tieši tikpat sarežģīta. Un ļoti īsa. Droši var apgalvot, ka dzīve nav godīga un dzīve nav taisnīga. Nevarēt ir vieglāk nekā varēt. Katrs var nodzīvot savu dzīvi iespējami labākajā veidā, ja tikai to grib un mēģina. Ir svarīgi nemitīgi pilnveidoties iekšēji, lai līdzsvarotu neizbēgamās ķermeņa ārējās izmaiņas.

Mācīšanās kā medicīniska manipulācija ir ļoti efektīga - tā trenē atmiņu, asina prātu, notur līmenī intelektu, ļauj efektīgāk kontrolēt un saglabāt emocijas. HA programmas tiks piedāvātas sākot no 2020. gada. Šobrīd mūsu uzdevums ir apzināties 50+ vēlmes.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .