"Laba izglītība nenozīmē iemācīties faktus. Laba izglītība rada priekšstatu par nemainīgām vērtībām, lielākā no kurām ir prasme pašizglītoties."  Šī tēze ir izlasāma Kembridžas universitātes traktātā par zinībām, tai seko labākās pasaules skolas un tā pilnībā atbilst mūsu izglītības iestādes filosofijai. Potenciālie darba devēji lielu uzmanību pievērš kadidāta motivācijai un pārliecībai par savu izvēli. Viens no būtiskākajiem kritērijiem ir cilvēka spēja nemitīgi sekot izmaiņām nozarē un vēlme un spēja tās apgūt. Dzīve mudina cilvēkus meklēt jaunas mācīšanās iespējas, kuras paralēli teorijai sekmē prasmju un zināšanu apguvi.

Neformālās izglītības galvenais mērķis ir atbalstīt alternatīvos mācību procesus, kuros iegūtās zināšanas ir praktiski pielietojamas un atmaksājas jau studiju laikā. Mēs esam jūsu gidi modernas, pieprasītas un ērti iegūstamas izglītības tirgū. Baltijas studiju centrs NET UNIVERSITY (juridiskais nosaukums - New Education Technologies University) ir LR IZM licencēta izglītības iestāde, kura kā koordinācijas un konsultāciju centrs darbojas neformālās izglītības jomā.

Reģistrācijas numurs: 50003564391

LR IZM izglītības iestādes reģistrācijas numurs: 3360800234

Mūsu akadēmiskie partneri -

  • York University, USA (www.yorkuniversity.us)
  • PHD Insitute, USA (www.phd-institute.com)
  • SMC University (www.smcuniversity.com)
  • Institute of Applied Psychology "Humanitarian Centre", UA (www.iap.kharkov.ua)
  • Tatarstanas Innovatīvās Ekonomikas vadības akadēmija, RU (www.ano-tau.ru (sadarbība uz laiku apturēta))
  • Pilipa Orlika vārdā nosauktā Starptautiskā Klasiskā Universitāte, UA (www.mku.edu.ua)
  • Almati Profesionālās Papildus Izglītības centrs, KZ (www.acdpo.kz)
  • Resurscu centrs "NET grupa" (t.sk. arī kā studiju līdzfinansējuma fonds)
  • Resursu centrs "VG grupa" (t.sk. arī kā studiju līdzfinansējuma fonds)
  • Resursu centrs "GT grupa"
Ja nepieciešama mūsu akadēmisko partneru izsniegta diploma apliecināšana Latvijā (tāpat kā jebkura cita ārzemju augstskolas diploma apliecināšana), šis process notiek saskaņā ar LR "Augstskolu likuma" 85. pantu un diploma īpašniekam jāsazinās ar Akadēmiskās informācijas centru (www.aic.lv), lai saņemtu apstiprinājumu par savu neformālā veidā iegūto zināšanu un prasmju izvērtējumu Latvijā.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .