Studiju procesa galvenās vadlīnijas:
 1. Ikvienam ir iespēja iegūt bakalaura, maģistra vai doktora grādu - vecuma, sociālā stāvokļa un tml. ierobežojumi neeksistē.
 2. Studijas tiek uzsāktas pēc individuālām pārrunām un līguma noslēgšanas.
 3. Minimālais programmas apgūšanas laiks ir bakalauram 8 ceturkšņi (2 gadi), maģistram 6 ceturkšņi (1,5 gadi) un doktoram 6 ceturkšņi (1,5 gadi).
 4. Pēc studējošā iniciatīvas programmas apgūšanas process tiek pagarināts.
 5. Studējošajam ir iespēja izmantot individuālas pasniedzēju konsultācijas un administratora pakalpojumus.
 6. Studējošajam ir iespēja apmeklēt akadēmisko partneru bāzes mītni vai mācību centrus citās valstīs.
 7. Viss studiju procesa novērtējums notiek pēc kreditpunktu sistēmas.
 8. No citām mācību iestādēm var tikt pārskaitīti līdz 90 kredītpunktiem bakalaura studiju programmās un līdz 36 kredītpunktiem maģistra studiju programmās.
 9. Akadēmiskie partneri nodrošina iepriekšējās izglītības novērtēšanu un izteikšanu kredītpunktos, atbilstoši savas valsts likumdošanas prasībām.
 10. Katram studējošajam tiek piešķirts ID, kurš ļauj cilvēku identificēt kā studentu vai absolventu.
 11. Beidzot studijas, diplomu ir iespēja saņemt ar apostilu.
 12. Akadēmiskie partneri nepieciešamības gadījumā studējošajiem sniedz atbalstu vīzas saņemšanai.
 13. Līguma izpildes maksa ir atbilstoša Latvijas mācību iestāžu izcenojumiem, taču tajā pat laikā ir atkarīga arī no studējošā vēlmēm, kas saistās ar papildus pakalpojumiem (piemēram, vieslektori, papildus ceļojumi un tml.)
 14. Akadēmiskie partneri piedāvā izmantot stipendiju fonda atbalstu studiju līdzfinansējuma nodrošināšanai.
 15. Studijas var uzsākt jebkurā laikā.
 16. No akadēmiskajiem partneriem saņemtais un adaptētais studiju materiāls ir sagatavots elektroniskā veidā un pēc studējošā izvēles pieejams latviešu, krievu vai angļu valodā.
 17. Grāda darba rakstīšanai studējošais var izvēlēties latviešu, krievu vai angļu valodu.
 18.  Ja izglītības pakalpojumu jomā Jums ir īpašas vēlmes, kuras nepiedāvā mūsu akadēmiskie partneri, piemērotu risinājumu mēs varam atrast ikvienam.
 19. Piedāvājam prakses un stažēšanās iespējas tiem, kuri nākotnē gatavojas studēt mūsu akadēmisko partneru universitātēs.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .